Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty ngoại ngữ

Với nhu cầu học ngoại ngữ lớn như hiện nay, rất nhiều công ty ngoại ngữ đã được thành lập và thu về lợi nhuận khá. Nếu bạn đang muốn thành lập một công ty ngoại ngữ và vẫn còn nhiều thắc mắc, bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn.

Thủ tục thành lập công ty ngoại ngữ như thế nào?

Để thành lập doanh nghiệp hoạt động đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm, bạn phải thực hiện những thủ tục sau:

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Thủ tục cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Cụ thể như sau:  Sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện thì trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo theo sự uỷ quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.

Đối với những công ty ngoại ngữ trực thuộc các trường Đại học, Cao đẳng thì phòng (Ban) Tổ chức của trường đại học, cao đẳng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì trình Hiệu trưởng trường ra quyết định thành lập. Trung tâm ngoại ngữ – tin học thuộc trường đại học, cao đẳng chỉ mở lớp ở trong địa điểm của trường, nếu mở lớp ở ngoài địa điểm của trường thì phải đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại và chịu sự kiểm tra, giám sát của sở.

Công ty ngoại ngữ phải nộp những khoản thuế nào?

Doanh nghiệp thành lập và hoạt động sẽ phải nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế thu nhập DN. Các khoản thuế này đều có văn bản pháp luật chuyên ngành riêng.

Ngoài ra, công ty đào tạo ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất như phải có thiết bị phòng cháy chữa cháy, số phòng học ít nhất phải có 7 phòng tại một địa điểm, và có hệ thống phòng hành chính cho cán bộ giáo viên.

Để giải quyết những vấn đề trên mà mất ít công sức và thời gian nhất, bạn hay sử dụng dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi. Mọi thủ tục sẽ được chúng tôi xử lý nhanh chóng và thuận lợi cho bạn nhất.

Leave a Reply