Các trường hợp cần cấp lại sổ BHXH

Câu hỏi:

Sổ con bị rách bìa nhưng vẫn con dính thì có cần cấp lại sổ không ạ ?

Trả lời:

Sau đây chúng tôi xin trả lời về câu hỏi của bạn về luật BHXH như sau:

Những trường hợp cấp lại sổ được quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định
595/QĐ-BHXH như sau:
“2. Cấp lại sổ BHXH
2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay
đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH
một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.
2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.”
Như vậy trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bị hỏng thì bạn sẽ được cấp lại
sổ bảo hiểm xã hội bao gồm bìa và tờ rời.
Về hồ sơ yêu cầu cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp sổ bảo hiểm xã
hội bị hỏng bao gồm có: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,
BHYT (Mẫu TK1-TS), sổ bảo hiểm xã hội, chứng minh nhân dân (bản
chính); Số lượng hồ sơ là 1 bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Quyết định
595/QĐ-BHXH như sau:
“1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
(Mẫu TK1-TS).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”
Nơi nộp hồ sơ: cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi chốt sổ cuối cùng
cho bạn.
Về thời hạn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội
bị hỏng là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại
khoản 2 Điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
Như vậy, nếu như sổ bảo hiểm xã hội của bạn bị rách, bạn nên làm thủ tục
yêu cầu cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.
Về hồ sơ yêu cầu cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bao gồm:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH (Mẫu TK1-TS)
– Sổ bảo hiểm xã hội
– Chứng minh thư nhân dân.
Sau khi nộp đủ hồ sơ như quy định trên, không quá 10 ngày kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội mới cho bạn.

Bạn có thể tham khảo mọi thắc mắc về luật tại đây: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply