Chuyên mục: Tin mới

Triệu chứng viêm khớp

Triệu chứng Các khớp viêm tiến triển tăng dần và nặng dần, phát triển thêm các khớp khác. Các khớp viêm dần dần dẫn đến tình ưạng dính và biến dạng: các ngón tay có …