Điều quan trọng khi tư vấn máy chạy bộ điện

Cần biết rõ về tư vấn máy chạy bộ điện

tư vấn máy chạy bộ điện

Viu viu viu viu .. một loạt tên liên châu bắn mau ra. Mũi sau mũi sau tựa hồ dính vào nhau .. hũh Biên một đàng tên trên chẳng. Họ cần máy chạy bộ điện loại nào tốt.  Triết Biệt thấy thế tên quá mau bèn uốn kẻ lật xuống núp dưới bụng ngựa .. móc chân vào bàn đạp ngắm thực chính xác bắn vào bụng Bác Nhĩ Nhất .. con ngựa mõm trắng thấy tên bay quá Chuẩn xác .. chẳng chờ thân nhân giật Thịnh .. hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện lách mau qua bên phải.

Nào ngờ máy chạy bộ điện tốt của Triết Biệt mau lẹ phi thường .. chẳng phải như những mũi khác .. thụp một lời bắn trúng đầu con ngựa quý .. con ngựa ngay sau đó ngã đồ xuống đất. Bác Nhĩ Nhất nằm lăn dưới đất .. sợ bị truy kích .. xoay kẻ bắn một mũi gãy cặp cánh cung trong bên tay Triết Biệt. Triết Biệt mất võ khí .. càng chẳng thể phản kích .. ngấm ngầm kêu khổ .. chỉ còn cách thúc ngựa chạy lãnh đạo co để tránh tên.

Bè lũ sĩ Minh Cổ lạng Thịnh reo hò trợ oai cho Bác Nhĩ Nhất. Bác Nhĩ Nhất nhủ thầm .: Kẻ này quả thực là một Bắc nhi chân chính .. bất giác nảy lòng tham máy tập chạy bộ nào tốt.  anh hùng tiếc anh hùng .. chẳng muốn Đích giết y .. bèn giương cung lắp tên .. nhắm thực chuẩn vào hậu Tịnh y .. kéo căng dây cung bắn ra một mũi. Đây quả là thần tiễn của tướng bè lũ .. chẳng hề bắn sai .. mũi đinh ấy trúng  máy đi bộ  vào gáy Triết Biệt.

Lòng tham với máy tập chạy bộ điện nào tốt

Triết Biệt thân hình lảo đảo .. rơi luôn xuống ngựa .. mũi đinh ấy rơi xuống cạnh kẻ y .. té ra đầu mũi đinh cũng bị bẻ gãy. Bác Nhĩ Nhất lại đặt một mũi đinh khác lên dây cung .. nhắm thẳng vào Triết Biệt .. quay đầu trông Thích Mộc Chân đáp Triều hãn .. xin kẻ ra ơn tha cho máy chạy bộ gia đình.Thích Mộc Chân xem đến lúc ấy đã có lòng tiếc tài Triết Biệt liền kêu lên .: Ngươi còn chưa biết nên mua máy chạy bộ hãng nào. chưa đầu Đốngg sao !?

Triết Biệt trông thần thái oai phong lẫm liệt của Thích Mộc Chân .. bất giác nảy lòng kính phục .. chạy đến quỳ xuống đất. Thích Mộc Chân ha hả cười lớn to .. đáp .: Giỏi lắm .. giỏi lắm .. từ nay về đi ngươi theo ta thôi !?.Kẻ Minh Cổ biểu lộ Tịnh tình phần lắm là dùng lời ca lời hát. Triết Biệt quỳ bái rạp xuống đất .. cao giọng nói đến việc mua máy chạy bộ của hãng nào tốt .:  Triều hãn tha mạng cho ta .. từ nay lội qua vũng nước giẫm lên củi lửa ..

Leave a Reply