Chuyên mục: Tin mới

Thông cầu nghẹt Quận 8

Trong số các quận nội thị của thành phố Hồ Chí Minh thì quận 8 được coi là một thị trường trọng điểm của các dịch vụ vệ sinh đô thị. Đặc biệt, phân khúc …